Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Výkonný výbor AICM

Mgr. Vlastimil Kopeček
předseda
 • Koncepce a strategie AICM
 • Rozvoj AICM
 • Zahraniční spolupráce
 • Fundraising
 • vlastimil.kopecek@icmcr.cz
  Mgr. Josef Svoboda
  člen VV
 • Členská základna
 • Vnitřní vztahy v AICM
 • Ekonomika, účetnictví
 • josef.svoboda@place.cz
  Jan Lyko
  člen VV
 • Komunikační a informační nástroje
 • Elektronické informace
 • jan.lyko@hk.ymca.cz