Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

K 31.12.2010 obdržela certifikaci AICM a stala se tak řádnými členy:

ICM Prachatice
ICM Bruntál