Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM na podzim roku 2007 zahájila první etapu auditorských cest v ICM v procesu standardizace ICM. Celkem zaslalo žádost 11 informačních center, ve kterých pak auditorské týmy provedly šetření.

Výsledky šetření:
Certifikát kvality ICM obdržela tato Informační centra pro mládež:
ICM Pelhřimov
ICM Jihlava
ICM ASK Brno
ICM Hradec Králové
ICM Lomnice nad Popelkou
ICM Prostějov
ICM Český Krumlov
ICM České Budějovice
ICM Litoměřice

Certifikát kvality ICM neobdržela tato Informační centra pro mládež:
ICM AROS Ostrava
ICM YMCA Brno

O opakovaný audit v řádném termínu zažádalo  ICM YMCA Brno, které certifikát obdrželo na konci roku 2008.