Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM pokračovala v roce 2008 v procesu certifikace ICM ČR. Auditorské výjezdy se konaly v období od 15.9. do 15.10.2008.

Žádost o certifikaci zaslalo ICM Opava, kde také proběhla auditorská návštěva a ICM Opava na základě auditu obdrželo Certifikát kvality ICM. V tomto roce obdrželo Certifikát kvality služeb ICM také ICM YMCA Brno na základě opakovaného auditu. Tímto se centra připojila k ostatním ICM, která již certifikaci získala v roce 2007. Jsou to: ICM Pelhřimov, ICM Jihlava, ICM ASK Brno, ICM Hradec Králové, ICM Lomnice nad Popelkou, ICM Prostějov, ICM Český Krumlov, ICM České Budějovice a ICM Litoměřice.