Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Informační centrum pro mládež Český Krumlov realizovalo své pilotní workshopy na Vysočině
08.10.2021, ICM ČK
Na speciální Základní škole Komenského v Pelhřimově jsme na počátku tohoto týdne (4. a 5. října) zrealizovali čtyři interaktivní workshopy v rámci vzdělávacích projektů „Doma na zemi“ a „Zdravý životní styl“.
V pondělí 4. října, kdy celý Pelhřimov a možná i celý kraj Vysočina byl zahalen
do husté ranní mlhy, začal od 9:00 hodin v tělocvičně probíhat dvouhodinový workshop na téma „Les“. Tento workshop byl určen žákům z 1. – 5. třídy speciální školy a jejich pedagogům.
Děti si mohly prohlédnout větve stromů a jejich plody, které pak určovaly. Dozvěděly se, a na vlastní kůži si mohly vyzkoušet, jak les zadržuje vodu prostřednictvím pokusu s kamením, zeminou a mechem. Děti měly možnost si prohlédnout různá ptačí hnízda. Také spatřily lýkožrouta smrkového nejprve pouhým okem, pak prostřednictvím lupy a nakonec jeho detail viděly pod mikroskopem.
Povídali jsme si s dětmi o tom, jaké v lese můžeme zahlédnout rostliny, houby a zvířata a jak je les pro nás důležitý svým bohatstvím.
Na tento workshop navázalo dopolední podobné povídání na stejné téma „Les“, ovšem tentokrát pro žáky 6. – 7. ročníků speciálních tříd…

Děti, žáci i pedagogové tyto oba workshopy hodnotili velmi pozitivně pomocí kartiček se symboly smajlíků a někdy i doplnili své hodnocení krásnými a pozitivními slovy.
Obou workshopů se zúčastnilo celkem 40 dětí a 11 pedagogů.

Druhý den v úterý 5. října začal v 8:00 hodin pro mladší žáky workshop „Kam
co patří?“, který byl zaměřen na správné třídění odpadu. Pomocí vymytých odpadků se děti mohly podívat kolik je odpadu, když se netřídí a kolik ho je po jeho vytřízení
v jednotlivých kontejnerech. Děti si mohly vyzkoušet pomocí magnetu jak poznají hliník od železa, jaký zvuk má plast, nebo třeba papír. Po ukázkách jednotlivých odpadků a vysvětlení si do kterého kontejneru jednotlivé odpadky patří, se 24 dětí
z 1. - 5. třídy vrhlo na opravdové třídění odpadu do modelových kontejnerů. Sice se občas nějaká chybička při kontrole správnosti třídění do kontejnerů vloudila,
ale všechny děti byly moc šikovné a velmi zapálené. Na závěr workshopu si děti mohly prohlédnout obrázky s výrobky z odpadu a ohodnotit workshop opět
za pomoci kartiček smajlíků. Workshopu se účastnilo i 6 pedagogů a asistentek.

Po dvouhodinovém interaktivním workshopu „Kam co patří?“ následoval poslední ze čtyř programů určených žákům 6. - 9. tříd ZŠ Pelhřimov se zaměřením na „Nelátkové závislosti“. Tohoto workshopu se účastnilo 18 žáků s pěti pedagogy a asistenty.
Po úvodních informacích na jaké téma se budeme bavit a co si žáci pod pojmem nelátkové závislosti představují následovala hra s otázkami a cedulkami se slovy ANO a NE. Díky této aktivitě byli žáci nuceni se nad jednotlivými otázkami zamýšlet
a odpovídat na jednotlivé otázky cedulkami se slovy ANO/NE. Nejen žáci, ale
i pedagogové se mohli dozvědět více informací o účastnících hry.

Dalším z bodů workshopu bylo představení jednotlivých závislostí a diskuze na toto téma. Žáci zmiňovali své zkušenosti i informace které o jednotlivých závislostech mají. Bohužel čas byl neúprosný a tak se všechny jednotlivé závislosti nepodařilo podrobně probrat. Ale snad i přes toto si starší žáci zapamatovali, že se nic nemá přehánět, a že závislost může vzniknout snad úplně na všem.
Děkujeme za kladné hodnocení tohoto workshopu žáků 6. - 9. tříd a za připomínky pedagogů. Neb díky tomu můžeme náš workshop posunout opět
o kousek dál.

Moc děkujeme také Hodině H, která nám pomohla s kontaktováním této speciální základní školy. A nemalé díky patří i paní ředitelce Bc. Mgr. Ivaně Daňhelové a jejímu velmi příjemnému pedagogickému sboru, který s dětmi absolvoval všechny naše připravené workshopy.

Workshopy byly uskutečněny v rámci celoročních vzdělávacích projektů „Zdravý životní styl 2021“ a „Doma na Zemi“, které podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.