Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Československý společný projekt AICM a ZIPCEM
17.07.2020, ICM ČK
V minulém týdnu účastníci z ICM Český Krumlov, ICM Pelhřimov a ICM Brno, jako zástupci AICM - Asociace informačních center pro mládež ČR, zahájili česko-slovenský projekt, který iniciovala slovenská sesterská střešní organizace ZIPCEM - "Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR". Na prvním společném setkání ve slovenské Holíči jsme nezaháleli a dali hlavy dohromady, abychom přišli na efektivní sběr dat pro vznikající portál o neformálním vzdělávání mládeže. Více se dozvíte níže v tiskové zprávě, psané zvukomalebnou slovenštinou :-).
Vzniká nový portál o neformálnom vzdelávaní pre mladých

Často mávame pocit, že všetko tu už bolo. Iste, naozaj takmer už nie je čo vymýšľať, no vždy znova a znova sa nájdu ľudia, ktorí sa na rovnakú vec dívajú rôznymi pohľadmi. A vtedy sa z Popolušky opäť stáva princezná. Tak to bolo aj s portálom o neformálnom vzdelávaní pre mládež, ktorý bude výsledkom spoločného projektu Združenia Informačných a poradenských centier mladých a Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR.


Prvé pracovné stretnutie česko – slovenského tímu k projektu Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež, sa konalo v kráľovskom meste Holíč, len pár kilometrov od spoločných hraníc.

Našim cieľom bolo pripraviť prvú z aktivít, ktorou je mapovanie potrieb potenciálnych užívateľov pripravovaného portálu. Ako ľudia, ktorí dlhodobo pracujeme v oblasti práce s mládežou, by sme ľahko mohli podľahnúť „profesionálnej deformácii“: My predsa presne vieme, čo naši mladí ľudia potrebujú, proste im postavíme domček z informácií o neformálnom vzdelávaní a oni tam budú radi chodiť! Nuž, ono to ale bude inak. Najbližšie mesiace budeme venovať zberu dát prostredníctvom online prieskumu. Budeme sa pýtať mladých, ale aj dospelých. Bude nás zaujímať, aké zručnosti im chýbajú, alebo či majú záujem o ďalšie vzdelávanie. Ak áno, vedia, kde ho hľadať? A čo dospelí? Ako vidia rozvoj mládeže v Čechách a na Slovensku pedagógovia, pracovníci s mládežou alebo úplne iné profesie, ktoré s mládežou nepracujú? Budú sa líšiť odpovede rodičov?

Dohodli sme sa. Dva dni sme diskutovali, vymýšľali, občas hovorili jeden cez druhého a potom zas mlčali a hľadali riešenia. Každopádne, z každej slepej uličky sa nám podarilo vycúvať a vďaka profesionálnej výskumníčke Lucke už o niekoľko dní budeme dotazníky posielať celému Slovensku a Česku. Tak len aby ste vedeli, že naozaj ide o dobrú vec – keď ho nájdete v mailovej schránke alebo na našich sociálnych sieťach. Získané informácie budú nielen podkladom pre tvorbu portálu, budú tiež k dispozícii pre potreby vás všetkých, ktorí deň za dňom zlepšujete podmienky pre deti a mladých ľudí na Slovensku a v Čechách. A ktovie, o pár mesiacov sa snáď dostaneme aj za ďalšie hranice.

Zostaňte naladení. O tom, ako projekt pokračuje, vás budeme pravidelne informovať. A náš realizačný tím sa už dnes teší na ďalšie stretnutie, tentokrát na opačnej strane hraníc.

Táto aktivita bola zrealizovaná v rámci projektu Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež, podporenému z programu Európskej komisie – Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá.