Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Českokrumlovské CPDM představí svoji činnost na retrospektivní výstavě v sídle Jihočeského kraje
30.01.2020, Vlastimil Kopeček
Českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM), členská organizace AICM ČR, vstupuje letos do 23. roku své existence. A tak také při této příležitosti dostalo CPDM ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje mimořádnou možnost představit veřejnosti svoji činnosti formou retrospektivní výstavy, která bude v prostorách hlavní budovy Jihočeského kraje (u Zimního stadiónu 1952/2) ke zhlédnutí od středy 5. do čtvrtka 27. února 2020.
Připravovanou výstavou chce CPDM veřejnost seznámit s vývojem a obsahem činnosti svých pracovišť a nejvýznamnějších projektů a také s úspěchy, kterých dosáhlo.

Na druhé straně však chceme, aby výstava nebyla jenom faktografická a popisná a tak se její návštěvníci budou moci zastavit například u velkoplošných fotografií, nebo u plakátů, které nejenom dokumentují vybrané projekty, ale jsou také artefakty svého druhu. Názorné a čitelné mohou být pro návštěvníka také samostatné „bannerové“ expozice, které dokumentují především vybrané mezinárodní projekty mládeže.

Na reakce prvních návštěvníků se budeme těšit již při veřejné vernisáži výstavy, která se uskuteční v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (foyer 3. nadzemního podlaží) ve středu 5. února 2020 od 15.00 hodin.

Realizaci výstavy je podpořena Jihočeským krajem a městem Český Krumlov.

Kompletní tisková zpráva k výstavě je ke stažení v příloze této aktuality.