Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Výroční jednání členů AICM ČR se uskuteční v Prostějově
30.05.2018, Vlastimil Kopeček
Letošní výroční jednání členů AICM ČR (valná hromada) se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2018 v Prostějově. Hostiteli jednání jsou Cyrilometodějské gymnázium a ICM Prostějov.
Zástupci členských ICM v AICM a hosté budou projednávat a hodnotit činnosti AICM ČR v roce 2017, diskutovat o plánu aktivit AICM ČR v roce 2018, úkolech v oblastech informační, vydavatelské, prezentační a vzdělávací činnosti. Jedním z významných bodů jednání bude také diskuse o dalších plánech v oblasti spolupráce se slovenskými partnery (ZIPCEM SK).