Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Informační centra pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež a veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016
13.10.2016, Josef Svoboda a Jan Lyko
Navštivte expozici AICM ČR na už 10. ročníku největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách. Tři dny intenzivního kontaktu se zájemci o práci a vzdělávání, vysoká koncentrace cílové skupiny na 4 000 m² kryté výstavní plochy, návštěvnost každoročně překračuje 10 000 návštěvníků, veletrhu se účastní více jak 40 firem nabízejících konkrétní pracovní pozice, studijní možnosti prezentuje více než 80 středních a vysokých škol. Veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2016 je veřejnosti přístupný od čtvrtka 13. do soboty 15. října 2016 v liberecké Home Credit Aréně (SportPark Liberec). Další informace o veletrhu naleznete na webu veletrhu http://www.educaliberec.cz/
Letošní expozice AICM ČR je zaměřena na propagaci nabídky elektronických publikací mezi studenty a organizacemi, které pracují s mládeží. Publikace jako Sexualita děvčat, Sexualita chlapců, Jak správně napsat životopis nebo Kyberšikana vznikly díky spolupráci s partnerským Združením informačných a poradenských centier Slovenskej republiky (ZIPCEM SR).
V expozici AICM ČR se můžete setkat s pracovníky a dobrovolníky členských Informačních center pro mládež a seznámit se s nabídkou konkrétních center.
Expozice AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOB Liberec 2016 se uskutečňuje za podpory MŠMT ČR.