Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Výzva k předkládání individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23.07.2015, Václav Pavlík
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Více informací naleznete uvnitř tiskové zprávy.
Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy vyberou aplikaci Benefit7 podle svých požadavků a tím si projektovou žádost sestaví.

Šablony klíčových aktivit:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cílové skupiny
• Žáci základních škol
• Pedagogičtí pracovníci základních škol
• Žáci středních škol
• Pedagogičtí pracovníci středních škol

Partnerství není v projektech povoleno.

Doba trvání individuálních projektů ostatních: 4 měsíce.
• Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1.září 2015.
• Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. prosince 2015

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu 460.000.000 Kč .
Výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:
• minimální výše finanční podpory na 1 projekt 50.000 Kč
• maximální výše finanční podpory na 1 projekt 1.000.000 Kč

Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní činí 100 % způsobilých výdajů projektu - 85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. července 2015 od 10.00 hod.
Výzvu si můžete nalézt také z přílohy této aktuality.
Ukončení výzvy 28. srpna 2015 ve 13.00 hod.

Zdroj a více informací - www.msmt.cz, www.op-vk.cz, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

23.7.2015 provozní kancelář AICM ČR, Tábor, Farského 887, 390 02, tel.: 381 218 217, info@icmtabor.cz