Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Prázdninový projekt Ulicemi Krumlova skončil úspěšně
22.07.2015, Iva Sonnbergerová, vedoucí pracoviště ICM, CPDM ČK
Od pondělí 13. do čtvrtka 16. července se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho blízkém okolí odehrával pilotní projekt s názvem „Ulicemi Krumlova“. Projekt, který byl určen především dětem a mládeži z Českého Krumlova, se zaměřil na techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. Děti a mládež se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech různých světových i českých autorů, součástí úvodní prezentace byla i legislativní otázka tvoření v ulicích.
Úvodní seznámení se s tématem umožnilo dětem a mládeži nasbírat potřebnou inspiraci k následnému tvoření. Účastníci projektu si vyzkoušeli techniku „stencil“ (šablonek), které si sami vybrali, vystřihli a následně pomocí houbičkové metody a temper nanesli na plochu.

Ve středu účastníci projektu s místním umělcem Markem Borsányim procházeli ulice města, kde si všímali výtvarných projevů na historických budovách z dob Rožmberského rodu až po současnost. Dalším cílem byla bývalá prádelna v Hradební ulici, kde program pokračoval tvořením šablonek a následným vyvedením na papír, tričko popřípadě do předem určených prostor ulice pomocí sprejů.

V prostoru této ulice je tvorba street-artovými technikami v centru města respektována, zde se též realizuje projekt „Ukradená galerie“. Skupinka dětí si díky procházce ulicí všímala více svého okolí, vnímala různé umělecké projevy a rozvíjela tak i svou vlastní fantazii. Prostřednictvím účasti samotného umělce na projektu mohli účastníci lépe pochopit jeho vidění prostoru, kde tvoří.

Poslední den projektu děti a mládežníci tvořili sošky z pletiva a papíru, které pak barevně vyzdobili spreji. Tento den byla v okolí klubu na sídlišti Mír instalována dílka účastníků ke shlédnutí širší veřejností. Některé obyvatele sídliště naše tvoření přilákalo blíže, prohlíželi si, co děti tvoří a zajímali se, co je to za akci.

Tento pilotní projekt se velmi vydařil a účastníci si vytvořili zajímavá dílka. Během čtyř dnů, kdy akce probíhala se projektu zůčastnilo 41 dětí a teanagerů. Projekt letos poprvé připravily pracovnice Informačního centra pro mládež, které si jako spolupracovníky přizvaly Violu Tokárovou a Marka Borsányiho. Za finanční podporu projektu děkujeme městu Český Krumlov.