Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Asociace Informačních center pro mládež na NGO Marketu v Praze
03.05.2014, Vlastimil Kopeček a Jan Lyko, AICM ČR
Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v letošním roce uskutečnil v pátek 25. dubna 2014 v Národní technické knihovně v Praze za tradičního pořadatelství Nadace Forum 2000.Veletrhu se zúčastnilo i přes stísněné podmínky velké množství vystavujících neziskovek z celé České republiky i zahraničí (celkem 204 organizací) a přes den neutuchající proudy návštěvníků.
Jednou ze zúčastněných neziskovek byla také Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež (AICM ČR), která prostřednictvím svého stánku prezentovala veřejnosti jednak své členské organizace (většinou také neziskovky) a jimi zřizovaná Informační centra pro mládež a pak také své informační tištěné a elektronické produkty určené dětem, mládeži a další veřejnosti. Největší zájem byl podle předpokladu o brožury Sexualita chlapců a Sexualita dívek, v několika případech i s dotazy na genezi publikací a pak dále o skládačky Jak psát životopis a Jak psát motivační dopis. Publikace věnované konkrétním problémům prostě pořád táhnou…

Veletrh tohoto typu je samozřejmě také místem, kde se potkávají lidé - zástupci neziskovek vzájemně, s dalšími lidmi z veřejnosti, s návštěvníky a probíhají zde také setkání zástupců neziskovek s lidmi z „byznysu“. Jedním z asi nejzajímavějších kontaktů AICM ČR bylo setkání s lidmi ze společnosti Microsoft, kdy hlavními tématy vzájemné debaty byla možnost spolupráce v oblastech elektronických informací a firemního dobrovolnictví.

NGO Market byl dále doprovázen celodenním programem sestaveným z odborných přednášek a seminářů určených zástupcům neziskovek i veřejnosti, z praktických ukázek z činnosti organizací, vzdělávacích programů pro děti a z dalších zajímavých aktivit.

Jednou z hlavních doprovodných aktivit letošního veletrhu byla konference na téma „Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace“, která se uskutečnila v Národní technické knihovně již o den dříve. Účastníci konference měli příležitost rozšířit si pohled na podnikání neziskových organizací nejen v České republice, ale i v kontextu dalších zemí Visegrádské čtyřky.