Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Cestovatelské granty Schwarzkopf Foundation
18.02.2014
Nadace Schwarzkopf Foundation nabízí granty, které umožní mladým lidem cestovat do zahraničí za účelem zkoumání politického a kulturního vývoje v sousedních evropských zemích.
Existují dva typy grantů:

Klasické cestovatelské granty Schwarzkopf Foundation, o které mohou žádat lidé ve věku 18 až 26 let. Maximální výše grantu je 550€. KOMPLETNÍ PODMÍNKY

Granty Schwarzkopf Foundation ve spolupráci s německými drahami (Deutsche Bahn), o které mohou žádat lidé ve věku 17 až 25 let. Úspěšní žadatelé získají jízdenku InterRail Global Pass v hodnotě 422€. Termín pro podání žádosti: 1. 3. a 1. 10. 2014. KOMPLETNÍ PODMÍNKYZdroj: www.schwarzkopf-stiftung.de