Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

kurz pro NNO - Zdravotník zotavovacích akcí - akreditovaný MŠMT
12.02.2014
Rozsah kurzu je 40 hodin a program je při respektování podmínek akreditace přizpůsoben aktuálním podmínkám kurzu. Časový harmonogram obdrží frekventanti kurzu s předstihem.

Průběžné vzdělávání - DVPP
Anotace: Obsahem kurzu je výuka základů anatomie, hygiena pobytů dětí a mládeže, resuscitace a další život zachraňující úkony. Obsahem je dále legislativa zotavovacích akcí, specifika dětských úrazů a nemocí, organizace poskytování první pomoci a komunikace s postiženým. Kurz není čistě teoretický, ale jeho značná část je zaměřena na praktické ukázky a nácvik.
Program: Rozsah kurzu je 40 hodin a program je při respektování podmínek akreditace přizpůsoben aktuálním podmínkám kurzu. Časový harmonogram obdrží frekventanti kurzu s předstihem.
Kraj konání: Liberecký
Cílová skupina z krajů: všechny
Vybavení účastníků: Psací potřeby, poznámkový blok, oblečení pro praktický nácvik poskytování první pomoci v učebně i v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.
Organizační poznámky: Vhodné oblečení, přezůvky. Cena zahrnuje ubytování i stravování.
Hodinová dotace: 40
Cena pro pedagogy: 1500.00 Kč
Cena pro ostatní: 3690.00 Kč
Termín: 15. 5. 2014 - 18. 5. 2014
Začátek/konec kurzu: 09.00 / 13.00
Místo konání: DDM “Sluníčko” (Komenského 1037, 51251 Lomnice nad Popelkou)

Lektor/ři: Bohumil Taraba (email: b.taraba@seznam.cz, tel: 720443226)
Organizátor: Mgr. Jana Šimůnková (email: simunkova@place.cz, tel: 604 528 279 , 4)
adresa: Komenského 1038, 51251 Lomnice nad Popelkou