Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na Scholaris Olomouc
12.12.2013, Kateřina Opatrná
Už po osmnácté se letos konala v Olomouci přehlídka středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje – Scholaris Olomouc, a to ve dnech 27. a 28. listopadu 2013. V rámci spolupráce ICM Prostějov a Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově měla letos opět AICM ČR možnost prezentovat svoji činnost a činnost svých členů i na této výstavě. Největší zájem jak mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol, kterým je výstava určena primárně, tak mezi učiteli a rodiči vzbuzovaly publikace AICM ČR.
Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR se prezentovala na výstavě Scholaris Olomouc spolu s členským ICM Prostějov, které zajišťovalo její prezentaci, a s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově. Na stánku si mohli návštěvníci prohlédnout a vzít zajímavé informační materiály, vydané AICM ČR, např. „Sexualita děvčat“ a „Sexualita chlapců“, „Jak napsat životopis“, nebo partnerskými organizacemi např. informační leták nadace Naše dítě, „Časák ICM“ ICM Český Krumlov, informační brožurku „Nezatvárajme oči pred AIDS“ ZIPCeM SR, časopis „Mozaika“.
Zájem žáků, rodičů i učitelů se soustřeďoval zejména informační materiály, ale mnohé překvapila i samotná existence informačních center pro mládež. V Olomouckém kraji fungují bohužel pouze dvě ICM (členské ICM Prostějov a ICM Olomouc) a obeznámenost s jejich činností je stále malá. Takové to akce tedy, mimo jiné, přispívají k většímu povědomí o práci informačních center pro mládež, jak mezi mladými lidmi, tak mezi učiteli.