Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
21.11.2012
Dnes byl v Českých Budějovicích zahájen 18. ročník veletrhu „Vzdělání a řemeslo“. Výstava je nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, vyšších odborných a dalších typů škol v celé České republice.
Výstava je určena především žákům osmých a devátých tříd základních škol, kteří vybírají a nebo budou vybírat svoje další studia.
Veletrh Vzdělání a řemeslo je v letošním roce soustředěn poprvé v nových výstavních pavilonech T1 a T2 českobudějovického výstaviště. Pro návštěvníky výstavy je zde připraveno téměř 120 expozic škol a pak také expozice dalších institucí a organizací, které působí v oblastech podpory formálního a neformálního vzdělávání, podpory pracovního uplatnění, informací a v oblasti vzdělávacího a technického servisu směrem ke vzdělávacím institucím a směrem k žákům a studentům samotným.

Návštěvníci tak mohou zajít také do výstavní expozice Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, jejíž stánek je v Českých Budějovicích léta nedílnou součástí veletrhu. Expozice AICM ČR je směrována k návštěvníkům pod názvem „Informační centra pro mládež“.

Expozice je v letošním roce zaměřena zejména na informace a poradenství z oblasti evropských příležitostí pro děti a mládež. Do této kategorie například patří informace vztahující se k mezinárodním výměnným projektům mládeže, evropské dobrovolné službě, programu Mládež v akci a k dalším evropským programům, které podporují formální i neformální vzdělávání studentů a mládeže v evropském i mimoevropském měřítku. V evropském kontextu jsou na stánku k dispozici také informace vztahující se k možnostem pracovních příležitostí v zahraničí.

Zájemcům expozice Informačních center pro mládež poskytne také všeobecnější informace vztahující se k Evropě a Evropské unii jako takové, k jejím základním politikám, k občansky zaměřenému roku 2013 v rámci EU, cestování a turistice a další tématické informace…
Jedním z dalších bloků informací, které jsou na stánku k dispozici a jsou zacíleny na žáky a studenty a na pedagogy škol, jsou informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů – např. oblasti prevence AIDS a pohlavních chorob, šikany, počítačových závislostí ad.
AICM ČR ve své expozici premiérově představuje aktuálně vydané nové informačně vzdělávací brožury – „Sexualita děvčat“ a „Sexualita chlapců“.Obě výše uvedené brožury byly připraveny a vydány AICM ČR ve spolupráci se slovenským partnerem – Združením informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM, www.zipcem.sk ).

V rámci expozice je k dispozici zájemcům také aktualizovaná reedice informační skládačky, ve které zájemci naleznou především informace a kontakty na členská Informační centra pro mládež AICM ČR a aktualizovaná verze plakátu informačních center pro mládež.

Na stánku AICM ČR lze také získat informační produkty, jež v minulosti či aktuálně připravila a vydala společně Informační centra pro mládež Jihočeského kraje (Jihočeská informační centra pro mládež), která mají realizaci expozice v rámci AICM ČR na starost. Jsou to například katalogy Levná zima v jižních Čechách, Léto v jižních Čechách, Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a další.
Prezentován je zde také přehled tématických seminářů a workshopů, které společně jihočeská ICM nabízejí zdarma školám a neziskovkám v kraji.


V letošním roce nabídla AICM ČR prostor svého stánku také partnerské Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje. Součástí expozice tak je informační roll up rady a také její informační materiály a materiály některých členských sdružení rady.

Veletrh Vzdělání a řemeslo je otevřen na českobudějovické výstavišti žákům, studentům, pedagogům a všem dalším zájemcům z řad veřejnosti ve středu 21. listopadu a ve čtvrtek 22. listopadu vždy od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek 23. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin. Vstup je zdarma.


Výstavní expozice AICM ČR na veletrhu vzdělání a řemeslo 2012 v Českých Budějovicích je realizována ve spolupráci s
Jihočeskými informačními centry pro mládež a jejich zřizovateli (OS ICM Tábor, OS KreBul - ICM Prachatice, CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov) a za finančního splupodílu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky