Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

ICM Hradec Králové


Kontakty:
Adresa: ICM Hradec Králové
Šafaříkova 666 / 9
Hradec Králové
500 02
Telefon: 495 513 010
Fax:
E-mail: icm (at) icmhradeckralove.cz
Web: https://www.icmhradeckralove.cz/
Vedoucí:    Petra Lyková
Otevírací doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa: 12:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 16:00
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Poskytované služby:

Informace podáváme ZDARMA.

Školám nabízíme zdarma přednášky SYTYKIA a HYHO. Obsah modulu SYTYKIA koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (konkrétně s tematickými okruhy ŽIJEME V EVROPĚ a VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ).

Z našeho Informačního centra pro mládež si můžete zdarma odnést Escape, jediný kulturní měsíčník města Hradec Králové do kapsy, čtvrtletník Mozaika, věnovaný mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Přečíst si u nás můžete bulletin environmentálního vzdělávání Ekoton.

K dispozici jsou 4 počítače připojené na Internet rychlostí 50 mbps.
Kromě vyhledávání informací umožňujeme i vlastní práci na počítači, např. přepisování textů.
Cena využívání PC a Internetu 40 Kč za hodinu (20 Kč za každou započatou půlhodinu).

Uložení informací
- na USB flashdisk zdarma
- na CD za 30 Kč včetně média

Poskytneme rady a pomoc při připojení na Internet, naše průběžně aktualizované adresáře webových stránek.

Nabízíme pomoc při založení vlastní WWW stránky pro váš projekt.

Poradny
- Psychologická poradna
- Pro otázky sekt a nových duchovních směrů
- Poradna pedagogická a pro talentované děti a mládež
- Poradna pro motoristy

Tisk černobíle
A4 jednostranně - 3 Kč
A4 oboustranně - 5 Kč
A3 jednostranně - 4 Kč
A3 oboustranně - 6 Kč
Sleva na tisk informací poskytnutých ICM

Kopírování černobíle
A4 - 3 Kč
A3 - 4 Kč
Sleva na kopírování informací poskytnutých ICM

Skenování černobíle
A4 - 2 Kč

Studovna a čítárna s knihovnou docházkového typu s volným přístupem k informacím

Možnosti inzerce
- vývěska inzerátů, oznámení, služeb a kontaktů

Vzdělávací akce
(přednášky, besedy, semináře)

Soutěže, kvízy

Prezentační akce

Dny otevřených dveří

Setkání mládeže

Výstavy, panelové výstavky

Projekce videokazet ekologické iniciativy "TRAVEX", jedinečné záběry přírody a života zvířat z Královéhradeckého kraje.
Školní kolektivy prosíme předem ohlásit.

Uveřejňování aktuálních nebo zajímavých informací

Exkurze do ICM pro školy (prosíme předem ohlásit)

Odborné praxe pro studenty a stáže pro absolventy středních a vysokých škol.Kde nás najdete:Údaje o zřizovateli:

Adresa: YMCA Hradec Králové
Šafaříkova 666 / 9
500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 513 412
Fax:
E-mail: hk (at) ymca.cz
Web: http://hradec-kralove.ymca.cz
IČO:    26534754
Členství:    YMCA v ČR, AICM, Komunitní plánování města Hrad...