Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ AICM ČR
27.11.2013
Výkonný výbor Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice prostřednictvím tohoto mimořádného informačního zpravodaje pro členy AICM ČR si dovoluje seznámit vás s některými svými aktivitami, které ve prospěch Asociace a jejich členských organizací podnikl a podniká.
Vážení kolegové a kolegyně,


V tomto zpravodaji naleznete především komplexní pracovní návrh Národní strategie pro mládež 2020, který byl i předmětem jednání Konference o mládeži konané ve dnech 8. - 9. listopadu 2013. Naleznete zde i stručný přehled podílu AICM ČR na tvorbě tohoto strategického dokumentu. Pro nás všechny je významný tím, že poprvé v historii je v návrhu Národní strategie pro mládež koncipována oblast informací pro mládež a o mládeži jako samostatný strategický cíl, přičemž prolíná, kromě jednoho, i do všech ostatních.

Jelikož výkonný výbor AICM ČR v období konání Konference o mládeži absolvoval pracovní setkání na Slovensku se zástupci ZIPCEM, dovolili jsme si požádat zástupce ICM AICM ČR, o kterých jsme věděli, že se Konference zúčastní, zda-li by pro nezúčastněné mohli zpracovat krátkou informaci. Naleznete ji též v tomto Zpravodaji.

výkonný výbor AICM ČR