Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Informační centra pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež a veletrh EDUCA 2013 MY JOBS LIBEREC.
15.10.2013
Rok se s rokem sešel a již po sedmé se v liberecké Tipsport aréně ve dnech 17. - 19.října 2013 uskuteční největší veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí v severních Čechách - EDUCA 2013 MY JOBS LIBEREC. Veletrh nabízí nejrůznějším věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. A nejen to. Prostřednictvím seminářů a přednášek mají zájemci možnost seznámit se například s tím, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce. Své zastoupení na veletrhu tradičně mají střední a vysoké školy nejen z Libereckého kraje, vzdělávací společnosti, firmy hledající nové pracovníky, personální agentury, internetové portály nabízející práci i další specialisté z oblasti vzdělávání a trhu práce.
Tradičně má zastoupení na veletrhu i Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice AICM ČR/. A nejinak tomu bude, především díky členským informačním centrům pro mládež Libereckého kraje, i v letošním roce. Tradičně poskytne zájemcům expozice Informačních center pro mládež AICM ČR informačně poradenské a konzultační služby v oblasti vzdělávacích příležitostí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ale nejen to. Stále větším středobodem aktivit a služeb Informačních center pro mládež AICM ČR se stává ve spolupráci a za podpory odborníků i problematika zaměstnanosti mladých lidí. Pro zájemce budou proto k dispozici i publikace a další tiskové materiály. Jak z vlastní produkce Asociace, tak i některých partnetů.

AICM ČR například vydala díky poskytnutým autorským právům a nejen jen formální podpoře Združenia informačných a poradenských centier Slovenskej republiky / ZIPCEM SR / publikace Jak správně napsat životopis či Jak správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis. Tyto publikace jsou drobným společným příspěvkem partnerů v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. V expozici AICM ČR budou pro zájemce připraveny i publikace podporující formální vzdělávání, konkrétně například publikace Sexualita děvčat či Sexualita chlapců. Daný počinek byl opět umožněn jen díky partnerství AICM ČR A ZIPCEM SR.

Kdo někdy navštívil expozici AICM ČR, tak by mohl potvrdit, že kromě vlastní prezentace pravidelně prezentuje při různých aktivitách i své partnery. Nejinak tomu bude i při EDUCE. V expozici AICM ČR se tak bude prezentovat například Česká národní agentura Mládež, administrátor a koordinátor Programu Evropské unie pro neformální vzdělávání a volnočasové aktivity Mládež v akci. Samozřejmostí je i prezentace evropské informační sítě Eurodesk působící ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. A samozřejmostí je i prezentace dalšího dlouhodobého partnera AICM ČR, kterým je Nadace naše dítě. A i díky těmto partnerům tak bude v expozici AICM ČR pro zájemce k dispozici i celá řada dalších zajímavých tiskovin, propagačních předmětů, atd.

K návštěvě expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice vás všechny zvou pracovníci a dobrovolníci Informačních center pro mládež Libereckého kraje.

Otevírací doba Veletrhu vzdělávacích a pracovních příležitostí v severních Čechách - EDUCA 2013 MY JOBS LIBEREC
čtvrtek 17. - pátek 18.října 2013 od 09.00 - 18.00 hod, sobota 19.října 2013 od 09 - 16.00 hod.
více informací http://educaliberec.cz


dr.Václav Pavlík
člen výkonného výboru AICM ČR
statutární zástupce - předseda
Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení